top of page

Værkstedet/Særligt tilrettelagt beskæftigelse

Arbejdsopgaver på værkstederne. Der laves arbejde ud fra mændenes ideer og hvad vi vurdere giver lyst og motivation til at der er fremmøde på værkstedet, samt hvad der er behov for at blive lavet. Det er vigtigt at det er meningsfyldt og så virkelighedsnært som muligt. Det arbejde der udføres er derfor både nytænkning men også almindelige vedligeholdelsesarbejde på egne bygninger og maskiner. Meget af det der produceres er med henblik på salg.

 

Tømreværkstedet:

- Bænke m/ pileflet.

- Legehus.

- Pileflethegn.

- Børnemøbler.

- Etc

 

Smedeværkstedet:

- Vogn til brænde er blevet totalrenoveret.

- Trailer igang med renovering.

- Opgaver ud af huset (Toreby Præstegård, græsslåning og lign).

- Salg af brænde.

- Høst af pilemark x 1 årligt.

- NYT afholdt kursus i pileflet for enkelte personaler samt beboere (Mulighed for at de mænd der ikke er i stand til for hårdt fysisk arbejde, kan sidde med pileflet og skabe ideer og kreation mhp salg). - Etc

Have og dyrehold:

De senere år har Sønderskovhjemmet fået mere fokus på økologiske og sunde fødevarer. Vi er på en del punkter blevet mere selvforsynende både i forhold til grøntsager, frugt og kød. Vi har blandt andet grisehold, høns, ænder, gæs og kaniner.

Derudover har vi gen-anlagt urtehaven og har et mindre drivhus. Alle disse aktiviteter har dels til formål, at vi få sundere og bedre madvarer på hjemmet, men også for derigennem at skabe gode aktiviteter og meningsfuld beskæftigelse til beboerne.

Som nævnt er der løbende vedligeholdelsesopgaver på matriklen som bliver lavet dagligt. Dette er skrevet ud fra min egen oplevede praksis.

bottom of page