top of page

Kontakt

Sønderskovhjemmets adresse er:

Skovstræde 7

4891 Toreby L

Telefon 54 86 90 54 

mail@sonderskovhjemmet.dk

 

Forstander Carsten Henningsen

Telefon 54 84 34 51 / 4060 6123

ch@sonderskovhjemmet.dk

Stedfortræder Jakob Dirksen

Telefon 54 84 34 63

jad@sonderskovhjemmet.dk

 

Bogholder Tina Stigsen

Telefon 54 84 34 52 / 5360 6180

tst@sonderskovhjemmet.dk

 

Pædagog Kim Eriksen

Telefon 54 84 34 53 / 4060 6126

ke@sonderskovhjemmet.dk

Pædagog Mikael Nymand Madsen

Telefon 54 84 34 53 / 4060 6141

mm@sonderskovhjemmet.dk

Værkstedsass. Anne Katrine Grube

Telefon 40 60 61 33

akg@sonderskovhjemmet.dk​​

Socialrådgiver Annette Keis Jørgensen

Telefon 54 84 34 53 / 40 60 61 28

akj@sonderskovhjemmet.dk

Pædagog Vibeke Petersson

Telefon54 84 34 57 / 40 60 61 27

vp@sonderskovhjemmet.dk

Sygeplejerske Tine Riel

Telefon 54 84 34 55 / 40 60 61 42

tir@sonderskovhjemmet.dk

SSA Pernille Stephan

Telefon 54 84 34 54 / 40 60 61 29

pst@sonderskovhjemmet.dk

Pædagog Lizette Jørgensen

Telefon 54 84 34 57

lij@sonderskovhjemmet.dk

Værkstedsassistent Lene Strange

Telefon 54 86 90 54 / 40 60 61 36

ls@sonderskovhjemmet.dk

Køkkenleder Katrine Rueholm

Telefon 54 84 34 56 / 40 60 61 34

kr@sonderskovhjemmet.dk

Pædagogisk assistent Jette Mygind

Telefon 40 60 61 38

jmy@sonderskovhjemmet.dk

 

Kok Steffen B. Helvig

Telefon 40 60 61 39

she@sonderskovhjemmet.dk

 

pædagogisk assistent Peter Lund

Telefon 40 60 61 40

pl@sonderskovhjemmet.dk

 

Værkstedsassistent

Lisbeth Marthendahl Hansen

Telefon 40 60 61 35

lmh@sonderskovhjemmet.dk

 

SSA Dennis Nilsen

dn@sonderskovhjemmet.dk

Værkstedsassistent Marianne Holse

Telefon 54 86 90 54

mh@sonderskovhjemmet.dk

bottom of page