top of page

Ferier og udflugter

 

Der arrangeres hvert år forskellige ferieture og udflugter, som beboerne kan deltage i. Der er en fast tradition om en årlig "Blå Tur", hvor vi i forsommeren tager ud og oplever noget sammen, det plejer at være en tur for hele hjemmet.

 

Derudover plejer der med jævne mellemrum at blive arrangeret fisketure, kulturelle ture, tur til landskamp eller hvad den aktuelle beboer gruppe, har særlig interesse for.

 

Hver søn- og helligdag gives der tilbud om, at blive kørt i kirke, det er en del af vores tradition, som vi gerne vil holde fast ved.

 

Der arrangeres ferieture hvert år, det kan spænde fra storbyferier til friluftsture eller en tur i sommerhus. Som udgangspunkt foregår turene inden for Danmarks grænser.  Disse ture har som regel en mindre egenbetaling.

bottom of page