top of page

Velkommen til Sønderskovhjemmet

 

Vi er er et midlertidigt hjem for hjemløse mænd
med særlige sociale problemer i henhold til
Servicelovens §110 og §107.

Der kan søges optagelse på Sønderskovhjemmet
enten ved personlig henvendelse eller ved hen-
vendelse fra offentlig myndighed.

 

På Sønderskovhjemmet ønsker vi et misbrugfrit
miljø som muligt. Det er derfor et krav for op-
tagelse, at hvis du har et misbrug, at du er ind-
stillet på at arbejde med dit misbrug, samt at du
ikke deler dit misbrug med andre.

 

Sønderskovhjemmet er stiftet som et hjem til-
bage i 1918 af Bodil Neergaard fra Fuglsang.
De værdier som hjemmet byggede på fra
begyndelsen er stadig af stor betydning for os,
herunder at hjemmet bygger på et kristent grundlag, samt at vi gerne vil skabe et miljø, hvor vi i videst mulig omfang er et hjem, fremfor en institution.

Forside 2023.jpg
bottom of page